Stockholm
Norrmalm i omdaning

I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet revs utan hejd på Norrmalm och i Klarakvarteren. Frågan är om det finns någon stad som har sett så bombad ut utan att ha varit utsatt för ett enda bombangrepp.

En bildberättelse
av Herman Lindgren


Stockholms Norrmalm rivning
Gamla Folkets Hus

Stadshuset och Klara i ruiner
Klara kyrka i rivningsfönster
Husruiner
Rivningshus 1
Rivningshus 2
Butiken upphör - huset ska rivas
Tysta Marie på Tegelbacken 1
Tysta Marie på Tegelbacken 2
Borrare
Bergborrare 1
Bergborrare 2
Gravskopan river Klara
Provisorisk gångbro
Tennstopet och Svarta Katten
Gamla DN-huset i Klara
Vasagatan
Tradbuss


Alla bilder © 1998
Herman Lindgren

Graphy